JudoForum.com: JudoForum.com -> Judo

Jump to content

Subforums

  Forum Stats Last Post Info
Unread forum

Open Discussion

Randori

 • 3,838 Topics
 • 89,978 Replies
Unread forum

Judo News

 • 3,597 Topics
 • 13,603 Replies
Unread category

Judo Videos

Subforums:
 1. Competition Videos
 • 8,287 Topics
 • 31,872 Replies
Unread forum

Judo Techniques

Waza

 • 2,510 Topics
 • 45,372 Replies
Unread category

Judo Competition

Shiai

Subforums:
 1. Event Announcements
 • 3,754 Topics
 • 45,738 Replies
Unread category

Kata

Traditional Forms

Subforums:
 1. Kata General Discussion
 2. Go-no-Kata
 3. Itsutsu-no-Kata
 4. Joshi Goshin Ho
 5. Ju-no-Kata
 6. Katame-no-Kata
 7. Kime-no-Kata
 8. Kodokan Goshin Jutsu
 9. Koshiki-no-Kata
 10. Nage-no-Kata
 11. Kata of Counter Techniques
 12. Ura-waza Kata
 13. Seiryoku-Zen'yo Kokumin-Taiiku-no-Kata
 14. Shobu-no-Kata
 15. Kata Competition
 16. Kata Clinics and Courses
 • 659 Topics
 • 11,692 Replies
Unread forum

Beginning Judo

 • 1,731 Topics
 • 22,647 Replies
Unread forum

History

How Judo Developed

 • 935 Topics
 • 14,952 Replies
Unread category

Gear

Judogi, books, equipment...

Subforums:
 1. Judo Books
 • 2,888 Topics
 • 26,958 Replies
Unread forum

Questions

Asked and Answered

 • 3,088 Topics
 • 32,601 Replies
Unread forum

Fitness, Health, Exercise

 • 2,454 Topics
 • 31,507 Replies
Unread forum

Yudanshakai

Instructors/Black Belts

 • 465 Topics
 • 11,674 Replies
Unread forum

Combat and Self Defense

 • 522 Topics
 • 18,509 Replies
Unread forum

Mixed Martial Arts (MMA)

 • 1,550 Topics
 • 31,958 Replies
Unread forum

Other Martial Arts

Karate, BJJ, etc.

 • 1,941 Topics
 • 34,667 Replies
Unread forum

Judo Organizations

 • 759 Topics
 • 16,697 Replies